INFORMAŢII GENERALE

 

Descarcă catalogul nostru de produse

 

Profile din materiale speciale pentru tencuieli;Profile pentru gipscarton şi accesorii ale acestora

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Domeniul de utilizare

 

Masterplast oferă o paletă completă a sistemelor de tip gipscarton utilizate în cadrul industriei construcţiilor sau pentru unele faze de lucru ale construirii caselor cu structuri uşoare. Aceste sisteme includ: profile de susţinere şi de rigidizare ale structurilor de tip asamblat, elemente de fixare, materiale utilizate pentru umplerea golurilor, materiale pentru izolare termică şi fonică ce ţin de construirea 'uscată'. Pot fi utilizate pentru pereţi despărţitori asamblaţi, pentru tavane false, mansardări, pereţi de tip placare/ mascare sau pentru realizarea tencuielii uscate / fără mortar/, numai prin lipire de suport, cu adeziv. Structurile proiectate corespunzător satisfac, în plus faţă de cerinţele ce ţin de estetică, şi cele legate de izolarea termică, fonică şi cerinţele amplificate ce ţin de protecţia contra incendiilor.

 

Pereţi despărţitori /pentru compartimentare

 

Profilele noastre de susţinere, orizontale (UW) şi verticale (CW), utilizate pentru pereţii despărţitori din gipscarton, sunt fabricate la dimensiunile standard de 50, 75 şi 100 mm. Structurile din gipscarton trebuie să fie construite pe suport solid, uscat şi ferit de îngheţ. Structura scheletului pereţilor constă în profile de susţinere (UW) şi profile de montaj (CW) utilizate pentru montajul direct al plăcilor. Profilul UW va fi fixat din 80 în 80 de cm de suport, distribuirea profilelor CW - racordate la primele, în baza cerinţelor impuse pentru pereţii despărţitori, privind rezistenţa la sprijinirea unor sarcini - fiind de 600, respectiv de 625 mm. Acesta poate fi aplicat la distanţe mai mici, în funcţie de înălţimea pereţilor, de locul de utilizare şi de sarcina la care este supus peretele, cu luarea în considerare a prevederilor în materie (de exemplu la amplasarea unor instalaţii în blocurile supuse umidităţii). Sub profilele UW, din motive ce ţin de acustică, vor fi poziţionate ca element de izolare împotriva transmiterii vibraţiilor din structura metalică fâşii de burete autocolante pe o singură parte, în cazul fiecărui racord cu elementele clădirii de care se fixează profilul. Izolarea termică şi fonică accentuată a pereţilor despărţitori poate fi atinsă cu ajutorul materialului izolator amplasat între profile; această amplasare se face pe întreaga suprafaţă, cu împiedicarea mişcării/alunecării, recomandat fiind să se umple întreaga secţiune a scheletului de susţinere.

 

 

Fixarea plăcilor de gipscarton sau din fibre de gips pe scheletul vertical se execută decalat, adică pe o parte se începe cu o placă întreagă (120, 125 cm), iar pe cealaltă parte cu o jumătate de placă (60, 62,5 cm). Plăcile vor fi fixate cu şuruburi autofiletante, diametrul şurubului fiind de 3,5 mm. Lungimea şurubului se va alege astfel încât să intre în scheletul din metal min. 10 mm, iar în cel din lemn min. 20 mm. Distanţa dintre şuruburi pe structura verticală este de max. 25 cm, pe tavan de max. 17 cm. Axul şurubului va fi situat la min.10 mm de la cantul acoperit cu hârtie al plăcii de gipscarton şi la min. 15 mm de latura tăiată. Plăcile trebuie presate contra structurii de susţinere atunci când sunt montate. În scopul evitării tensiunilor suplimentare, plăcile vor fi fixate cu şuruburi, începând de la mijlocul lor înspre exterior. Capul şurubului va fi înşurubat sub nivelul planului plăcii de gipscarton, astfel încât să nu rupă cartonul.

 

Necesarul de materiale al pereţilor despărţitori - structură de susţinere din metal, cu 2x1 straturi de gipscarton (1 m2):

 

 • 1 m2 placă gipscarton, grosime min. 12,5 mm
 • 0,8 ml profil pentru perete UW
 • 2 ml profil pentru perete CW
 • 1,3 ml fâşie de burete pentru îmbinare/racordare
 • 26 buc. şuruburi autofiletante, 25 mm
 • 1,8 buc. dibluri de 6/40
 • 0,6 kg gips pentru umplut rosturile
 • 3,2 ml bandă pentru consolidare îmbinări
 • 1 m2 Isover Akusto
 • (şina pentru protecţia cantului sau element ALUX pentru protecţia cantului)

 

Tavane false şi mansardări

 

Tavanele false sau învelitorile la nivelul mansardei pot fi montate pe schelete din lemn sau din metal. În cazul scheletului din lemn este permisă exclusiv utilizarea unor materiale uscate, drepte, lipsite de noduri sau deteriorări (datorate insectelor, carilor, şamd). Scheletul din metal constă în profile UD ce constituie bordura profilelor pentru tavan CD. Fixarea de acoperiş, în cazul distanţei mici de asamblare, se realizează cu bride directe de suspendare sau cu bride acustice oscilante, iar în cazul distanţei mai mari de asamblare se realizează cu vergele de suspendare şi cu piese de suspendare cu arc. În cazul tavanului fals cu rol de împiedicare a propagării focului (Th = 90 minute), sau supus unei sarcini accentuate, este permisă exclusiv utilizarea pieselor de suspendare cu siguranţă, profile CD - cu arc. În cazul mansardării sau a tavanului fals amplasat între un spaţiu încălzit şi unul neîncălzit se va avea în vedere condensul dinspre interior.

 

Avantajele utilizării:

 

 • diminuarea înălţimii interioare = reducerea cheltuielilor cu încălzirea; acoperirea conductorilor, tubulaturilor ce ţin de aparataje şi a canalelor de aerisire; îmbunătăţirea izolaţiei fonice în cazul acoperirii brute; îmbunătăţirea protecţiei împotriva incendiilor.

 

 

Necesarul de materiale al tavanelor false, fixate pe structură de susţinere din metal, suspendate, cu 1 strat de gipscarton (1 m2)

 

 • 1 m2 placă gipscarton, grosime min. 12,5 mm
 • 4 ml profil CD 60/27
 • 1,3 ml fâşie de burete pentru îmbinare/racordare
 • 20 buc. şuruburi autofiletante, 25 mm
 • 1,6 buc. dibluri de 6/40 (pentru fixare UD)
 • 1,6 buc. fluturaşi 6/35 (pentru poziţionare suspendare)
 • 1,6 buc. elemente de suspendare

(pentru suspendare rapidă sau de siguranţă)

 • 3 buc. elemente de racordare în cruce CD
 • 0,5 buc. elemente de îmbinare CD
 • 1,6 buc. bară de suspendare cu ochiuri
 • 0,3 kg gips pentru umplut rosturile
 • 1,6 ml bandă pentru consolidare îmbinări
 • 1 m2 vată minerală izolatoare

(în funcţie de cerinţa de izolare fonică sau termică)

 • folie PE 0,5 mm

Necesarul de materiale al mansardărilor fixate pe structură de susţinere din lemn - învelitori mansardă, cu 1 strat de gipscarton (1 m2):

 

 • 1 m2 placă gipscarton
 • 6 buc. elemente de suspendare directă
 • 29 buc. şuruburi autofiletante, 35 mm (pentru lemn)
 • 12 buc. şuruburi autofiletante, 3,5/45 mm (pentru lemn)
 • 0,3 kg gips pentru umplut rosturile
 • 1,6 ml bandă pentru consolidare îmbinări
 • 4 ml suport şipci într-un singur rând
 • folie anticondens (în baza calculelor din proiect)
 • 1 m2 vată minerală (15+5 cm Isover DOMO)
 • şină pentru protecţie cant sau protecţie cant ALUX
 •  

Pereţi tip placare/mascare

 

Pereţii tip placare/mascare se montează direct pe peretele portant sau ca perete independent în faţa peretelui ce se doreşte a fi învelit/mascat.Scheletul poate fi realizat din elemente din material lemnos sau din metal. Structura scheletului pereţilor montaţi direct pe un perete suport este de tip schelet vertical din şipci din lemn sau schelet metalic, constituit din profil UD ca bordură a profilelor de susţinere CD - care este montat pe perete cu ajutorul diblurilor şi profilele UD fixate cu elemente de suspendare directe sau cu eclise acustice oscilante de peretele suport. Peretele de tip 'independent', ce trece prin faţa peretelui ce se doreşte a fi mascat este un perete despărţitor semi-învelit (adică este cartonat doar pe una din părţi), de sine stătător. Placa de gipscarton sau alte tipuri de învelitori se fixează pe structura prefabricată a scheletului, ca şi în cazul pereţilor despărţitori. Construirea pereţilor tip placare/mascare este motivată în 3 cazuri:

 • acoperirea instalaţiilor: dacă grosimea peretelui despărţitor nu mai este corespunzătoare pentru conducerea tubulaturilor încorporate;
 • pentru îmbunătăţirea izolaţiei fonice a pereţilor existenţi: din considerente acustice;
 • mascarea pereţilor având o proastă calitate, ce prezintă defecţiuni estetice şi care ar putea fi reparaţi doar într-o manieră neeconomică (ar fi

necesară prea multă tencuială pentru egalizare).

 

 

Tencuieli „uscate"

 

Tencuiala 'uscată' reprezintă o tehnologie care înlocuieşte tehnologia tradiţională 'umedă' şi se execută prin lipirea plăcilor de gipscarton sau din fibre de gips pe peretele din cărămizi sau din beton. Pentru fixare se utilizează mortar adeziv, apoi golurile dintre plăci sunt obturate şi bandajate, după aşezarea plăcilor în plan (nivelare). Dacă suprafaţa de bază, adică peretele sau structura de susţinere, este puternic absorbantă sau neuniform absorbantă de umiditate (de exemplu beton poros sau tencuială veche poroasă), atunci înainte de lipire întreaga suprafaţă va fi tratată cu THERMOMASTER PRIMER - amorsă universală diluat în proporţie de 1:1 cu apă. Plăcile care vor fi lipite trebuie să aibă, pe cât posibil, înălţimi interioare egale, lăsând rezerve de câte 1 cm - sus şi jos - pentru golurile de ventilare destinate legării discurilor de gips pentru lipire.

 

Avantajele utilizării:

 • poate fi construit extrem de repede;
 • umiditatea la construire fiind minimă, nu trebuie să se aştepte uscarea tencuielii;
 • în spatele învelitorii din carton pot fi conduse tubulaturile de protecţie ale conductorilor (până la 16 mm), nefiind nevoie să se formeze paturile

impuse în cazul pereţilor de susţinere şi nici să se repare aceste paturi;

 • scoarţa de gips lipită respiră, are efect de regularizare a climatului.

 

Fazele de lucru finale ale lucrărilor de construcţie „uscate ":

Formare gol:

Condiţii: Frontispiciu închis, încăpere lipsită de curenţi de aer, beton de

suport pregătit. Plăci şi asamblări uscate şi desprăfuite, temperatură peste

5˚C (inclusiv pe suprafaţă)

Materiale:

Gips pentru rostuire - timp de aplicare cca 30 min

Banda autoadezivă din plasă din fibră de sticlă pentru consolidare goluri

(bandaj) sau

Bandă din ţesătură de sticlă sau

Bandă din hârtie pentru consolidare goluri

Faze de lucru:

Amestecare gips (cca 30 kg pentru o suprafaţă de 100 m2);

Umplere goluri/rostuire, aplicarea benzii pentru consolidare goluri;

Netezire, rostuire cu rol de egalizare, acoperirea capurilor şuruburilor,

şlefuirea suprafeţelor rostuite.

Protecţie cant:

Condiţii: Frontispiciu închis, încăpere lipsită de curenţi de aer,

beton de suport pregătit. Plăci şi asamblări uscate şi desprăfuite,

temperatură peste 5˚C (inclusiv pe suprafaţă)

Materiale:

Gips pentru rostuire - timp de aplicare cca 30 min

Element protecţie cant ALU perforat

Element protecţie cant PVC perforat (drept)

Element protecţie cant PVC perforat (ce poate fi arcuit)

Element protecţie cant ALUX

Faze de lucru:

Amestecare gips;

Lipire profil;

Regletuire colţ, finisare/netezire.

 

 

 

Nu sunt rezultate pentru afişare.