PLĂCI ONDULATE BITUMINOASE ŞI ŞINDRILE BITUMINOASE

 

Descarcă catalogul nostru de produse

 

INFORMAŢII GENERALE

 

 

PLĂCI ONDULATE BITUMINOASE

placă ondulată bitumoasă

Placa ondulată bituminoasă (AQUAWELL LINE) este o placă impregnată cu bitum, cu strat din fibră de celuloză presată, cu suprafaţa vopsită. Se utilizează ca şi învelitoare la realizarea acoperişurilor cu pantă între 7° şi  90°  la case de vacanţe, la anexe, la pavilioane de grădină, la hale industriale şi agricole, respectiv şi la formarea placajelor de perete.

Placa ondulată pot fi tăiată cu ferestrăul de mână, fixarea ei de scheletul de şipci dimensionate la încărcările din vânt şi din zăpadă se face cu ajutorul cuielor colorate AQUAWELL cu guler din plastic.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinal variază între 14-20 cm în funcţie de panta acoperişului, pe direcţia transversal aceasta fiind de 1 sau 2 ondule. Pentru a asigura acoperişului o ventilare adecvată, trebuie asigurată aerisirea liberă de sub plăci prin formarea unui canal de intrare a aerului pe linia streaşinii, pe urmă prin ieşirea aerului cald prin golul de aerisire de la coamă.

 

Pentru formarea coamei este necesar folosirea elementelor de coamă  AQUAWELL -COAMĂ, iar pentru închiderea laterală folosirea AQUAWELL - ÎNCHIDERE LATERALĂ.

 

Plăcile  AQUAWELL sunt etanşe la trecerea vaporilor, prin urmare în unele cazuri pe suprafaţa lor inferioară se poate observa fenomenul de condensare. În cazurile în care se justifică, umezeala care rezultă din acest fenomen trebuie îndepărtată cu ajutorul unei folii de acoperiş permeabil la difuzia de vapori. Fixarea plăcilor, distanţa dintre şipci şi căpriori respectiv alte informaţii importante referitoare la montarea de placă ondulată bituminoasă sunt detaliate în „Ghidul de montare".


 

INFORMAŢII GENERALE

 

ŞINDRILE BITUMINOASE

 

şindrilă bituminoasă

 

Şindrila bituminoasă este o placă având formă  şi model regulat, cu inserţie din fibră de sticlă, cu conţinut de bitum oxidat. Pe partea superioară - este acoperit cu un strat de ardezie colorată, având un rol de protecţie al startului de bitum împotriva încărcărilor mecanice şi împotriva radiaţiilor UV, pe partea inferioară având atât granule fine de nisip cât şi folie subţire de PE.

 

Şindrila bituminoasă este potrivită pentru învelirea acoperişurilor tip şarpantă.

Se poate folosi atât la executarea învelitoriilor noi, cât şi la reabilitarea acoperişurilor plane (ex. acoperişuri de ardezie).

Folosirea de şindrilă bituminoasă este o alegere avantajoasă mai ales în cazul şarpantelor care au o capacitate portantă limitată. În cea ce priveşte forma acoperişului utilizarea de şindrilă bituminoasă nu se restricţionează. Se poate folosi şi pe acoperişuri cu formă curbată, deorece datorită greutăţii mici şi a flexibilităţii pe care o are şindrila bituminoasă procesul de lucru este destul de rapid şi în cazul învelirii unor acoperişuri cu formă complexă. Panta admisă a acoperişului pentru tipurile dreptunghi şi solzi este întrel 15°-75°, pentru tipul hexagon 20°-75°.

 

Structura de susţinere a învelitorii din şindrilă bituminoasă se dimensionează la încărcări din vânt şi din zăpadă, această structură poate fi şarpantă din lemn, sau acoperiş cu ferme metalice, cu astereală stabilă, cum ar fi placaje din scândură sau plăci OSB  pe care poate fi fixată şindila prin batere în cuie. Şindrila se va fixa de această suprafaţă fermă (astereală) împreună cu substartul de acoperiş, formând astfel o învelire completă care asigură o acoperire excelentă în ceea ce priveşte infiltraţiile de apă şi de praf, asigurând în acelaşi timp etanşeitate şi la circulaţia aerului. Placajul substartului de acoperiş trebuie aşezat pe orizontală, paralel cu steaşina, cu suprapunere una peste alta, fiind fixate în aceste părţi şi cu cuie ce devin ascunse.

În cea ce priveşte racordarea la şindrilă, în cazul pantelor de acoperiş între 15°-22° este necesară o suprapunere de 15 cm, pa când la acoperişuri mai abrupte este de ajuns o suprapunere de  10 cm.

Suprapunerile trebuie să fie acoperite pe direcţia de scurgere a apei. Suprapunerea trebuie să iasă cu 5 cm pe creasta streaşinii cu înclinare pe exterior unde se va fixa cu adeziv pentru şindrilă din bitum rece. Rândurile suprapuse ale substratului de învelitoare nu pot fi în acelaşi linie. Stratul de sub dolii trebuie montat paralel cu linia doliei. Plăcile de şindrilă se vor fixa de structura şarpentei cu ajutorul cuielor de fixare pentru şindrilă  sau cu cleme în unghi drept, iar în cazul acoperişurilor cu pantă peste 60° se va dubla numărul de prindere al acestora. Prinderea în cuie este doar o fixare temporară, aderenţa completă pe suprafaţa suport şi impermeabilitatea vor fi asigurate de lipirea una de alta a plăcilor de şindrilă (datorită şi căldurii de vară). La acoperişuri cu o pantă de peste 60°, la plăcile marginale de tinichigiu, la punerea în operă sub +10 °C trebuie folosit adezivul pentru şindrile din bitum rece.

În cazul în care în decurs de câteva săptămâni de la montare nu ne putem aştepta la contopirea plăcilor de şindrilă datorită căldurii soarelui, de ex. dacă lucrarea se execută pe timp de toamnă, atunci este necesară încălzirea acestora prin suflare de aer cald. Ventilarea adecvată a acoperişurilor cu învelitoare de şindrilă bituminoasă ROOFBOND SHINGLE trebuie asigurată conform DIN 4108 şi conform Ghidului de punere în operă a foliilor de acoperiş Masterplast. Acest lucru constă de fapt în asigurarea unui canal de ventilaţie care permite intrarea aerului sub linia de streaşină, mişcarea liberă a aerului sub şindrilă şi pe urmă ieşirea acestuia la coamă. Aerisirea se poate face prin piese de ventilare coamă sau prin montarea unor piese de ventilaţie la fiecare distanţă dintre căpriori. Folosirea pieselor de ventilaţie este necesară în cazul în care închiderea la coamă nu se face prin piesa de ventilare coamă pentru şindrilă, sau în cazul în care datorită formei se formează ferme de acoperiş "închise". Piesele de ventilaţie trebuie montate aproape de coamă, pe rândul al doilea de şindrilă de sub coamă, prin înşurubare peste golul aferent mărimii piesei de ventilaţie. Şindrila care vine peste talpa piesei de ventilaţie va fi fixată cu adeziv pentru şindrilă din bitum rece.

 

 

Nu sunt rezultate pentru afişare.