TERMO-, HIDRO- ŞI FONOIZOLARE

 

Descarcă catalogul nostru de produse

 

TERMO- ŞI FONOIZOLARE

 

ISOMASTER EPS

 

Produsele ISOMASTER EPS se folosesc pentru termoizolare şi fonoizolare, sunt materiale cu celulă deschisă din spumă de polistiren expandat (EPS), care datorită aerului ce se află în celulele formate prin micile goluri legate între ele sunt nişte izolatoare termice excelente.
Se pot prelucra uşor şi cu unelte simple. Marcajul de cifre care se regăseşte în codul de denumire al produsului se referă la rezistenţa la compresiune. Poate fi pus în operă între temperaturile de -65°C şi +75°C, deşi nu se recomandă a fi montate la temperaturi peste +70°C. În locurile supuse la umezeală scade capacitatea lor de termoizolare, de aceea se interzice montarea lor în astfel de condiţii. Aparţin clasei de rezistenţă la foc „E", asta înseamnă că la ardere nu picură şi după ce nu mai este în contact direct cu flacăra se stinge singur. Produsul nu are efecte negative asupra sănătăţii şi asupra mediului, materialul nu este atacat de bacterii şi fungi, dar putând fi ros de rozătoare sau insecte, trebuie asigurată protecţia mecanică a acestuia la locul punerii în operă.
Plăcile ISOMASTER EPS se comercializează în dimensiunile de  50 x 100 cm, deci o  suprafaţă de placă de 0,5 m².


 

ISOMASTER XPS

 

Produsele  XPS sunt produse cu celule închise, din spumă de polistiren extrudat. Suprafaţa lor poate fi netedă sau striată, în cazul plăcilor care pot fi tencuite este striată. Datorită capacităţii sale ridicate de termoizolare, a rezistenţei mari la compresiune şi a structurii de celulă închisă se caracterizează prin absorbţie de apă redusă. Este rezistentă la îngheţ, astfel poate fi montat şi în locurile expuse la umezeală (perete de subsul, socluri, la acoperişuri tip terasă cu stratificaţie inversată).
Plăcile termizolante se fabrică atât cu margini drepte cât şi cu margini în trepte pentru a asigura o montare cât mai uşoară şi pentru a reduce efectele de punte termică. Nu se recomandă montarea lor în medii în care temperatura este permanent peste +75°C. Aparţine de clasa de reacţie la foc  „E", materialul conţindând aditiv ignifugant. Este rezistent la acizi şi agenţi alcalini ce pot să apară în mediul înconjurător. Produsul nu este sensibil la bitum, însă pot fi atacat de solvenţi organici şi de plastifianţi. Plăcile  XPS se comercializează în grosimi de  2 - 18 cm şi  în dimensiuni de  60 × 125 cm, suprafaţă de 0,75 m².
Marcajele tipurilor XPS:

  • SV* - cu margine dreaptă
  • BT* - cu margine în trepte
  • SVR - cu margine dreaptă, suprafaţa striată
  • BTR* - cu marginea în trepte, suprafaţa striată

*Se livrează la comandă specială

 

 


 

WOODWOOL împâslitură de lemn cu liant de ciment

 

WOODWOOL este un produs folosit pentru termoizolare al cărui materie primă este împâslitura de lemn, un material care poate fi debitat, tăiat şi format cu uşurinţă.
Împâslitura de lemn cu liant de ciment este un material de construcţie omogen, care este permeabil la trecerea vaporilor, are proprietăţi biofizice excelente, nu serveşte ca şi hrană pentru animale. Datorită proprietăţilor sale bune de fonoizolare se poate folosi ca şi element fonoizolator, şi faţă de alte produse de termoizolare are şi o greutate suficientă ca să fie folosit pentru acumulare de energie termică. Are o suprafaţă fermă, rezistenţă la impacturi, care prin întărire cu plasă de rabitz se poate tencui direct. Este greu inflamabil, din punct de vedere al siguranţei la foc este de recomandat folosirea acestor plăci pe faţade. Se mai foloseşte de asemenea ca şi cofraj pierdut, însă nu se poate expune permanent la umezeală.
Se fabrică din material omogen cu un start sau mai multe straturi, respectiv în varianta umplută cu un alt material de termoizolare (EPS sau vată bazaltică). Se comercializează la dimensiuni de placă 50 × 200 cm, suprafaţă 1m2,  în grosimi între 25 şi 100 mm.


 

ISOFOAM folie din PE pentru termo - şi fonoizolare

 

Familia de produse ISOFOAM este formată din produsele fabricate din spumă de polietilenă (ISOFOAM) şi din produse fabricate din polistiren extrudat (ISOFOAM XPS şi XPS THERMO). Cele de mai înainte sunt materiale mai moi, şi sunt fabricate în suluri, pe când varianta mai subţire  a plăcilor ISOFOAM XPS se comercializează în suluri, iar cele mai groase în plăci. Ambele produse se folosesc ca şi startul flotant al parchetelor subţiri, deoarece în ciuda faptului că sunt de grosime redusă (2 -10 mm) sunt nişte materiale de fonoizolare excelente.

 


 

HIDROIZOLARE, DRENARE

 

Structura clădirilor poate fi afectată de trei tipuri de efecte al umidităţii. Apa de suprafaţă care apare sub formă de precipitaţii, apa subterană (ex. vapori de sol, apă de sol, apă de strat, sau apa din precipitaţii ce se infiltrează în sol ), respectiv apa uzuală, care depinde de funcţiunea clădirii. Partea de clădire afectată trebuie protejată împotriva celor trei tipuri de umiditate, cu hidroizolare rigidă şi cu drenarea, eliminarea apelor rezultate din structură. Cele două metode aplicate deodată sunt foarte eficiente, de aceea tehnologia aleasă de hidroizolare şi de drenare trebuie proiectată şi executată în aşa fel încât aceastea să fie cât mai corelate.
Dintre mulţimea materialelor folosite pentru hidroizolare împotriva apelor din precipitaţii, cele mai bune şi de încredere sunt materialele tradiţionale bituminoase, respectiv plăcile izolatoare din PVC, a căror folosire se preferă datorită faptului că se montează cu uşurinţă.
În ceea ce priveşte eliminarea apelor din precipitaţii care apar sub formă de ploaie sau zăpadă, deci a apelor de suprafaţă, este necesar asigurarea unei înveliri corespunzătoare a acoperişului, respectiv  montarea unui sistem de jgheaburi şi burlane aferente, iar nu în utimul rând realizarea unei acoperiri de spaţiu solide.
În aceste cazuri plăcile izolante montate pe acoperiş pe lângă rezistenţa termică trebuie să corespundă şi să reziste şi la încărcările mecanice ce provin din eventualele mişcări a structurii sau din impacturi mecanice din timpul punerii în operă, iar în cazul elementelor folosite pentru eliminarea apei pe lângă capacitatea de drenare a apei şi a pantei necesare pentru aceasta este o exigenţă şi asigurarea unui strat de puritate şi a unui aspect estetic corespunzător. În cazul acoperişurilor pe care se plantează diferite vegetaţii -acoperişuri ce devin din ce în ce mai răspândite -, pot fi considerate criterii extra şi cerinţele de menţinere a apelor din precipitaţii, respectiv rezistenţa materialelor folosite la rădăcini. Pentru o hidroizolare a elementelor de suprastructură din cauza capacităţii portante şi a durabilităţii  cele mai folosite materiale sunt plăcile izolatoare bituminoase. Modul de aplicare a acestora poate fi orizontal sau vertical, de aceea şi tehnologiile de drenare a apelor aferente acestora se grupează în funcţie aceste moduri de aplicare. Eliminarea apelor de pe suprafeţele verticale se face cu ajutorul plăcilor de drenaj, iar colectarea şi eliminarea apelor pe direcţie orizontală se face cu plăcile de drenaj aplicate împreună cu ţevile perforate de drenaj pentru eliminarea apei (ţeavă drain). La aplicarea acestui sistem complet pe lângă capacitatea adecvată de deviere a apelor, a capacităţii portante şi a asigurării unui strat de puritate, trebuie să împiedice de asemenea şi pătrunderea particulelor de pământ, iar în unele cazuri, de exemplu la terenuri în pantă trebuie să oprească şi presiunea hidrostatică datorită coloanelor de apă. Tot în cazul izolării subterane se enumeră între cerinţele de rezistenţă referitor la efectele dăunătoare ale apelor din sol, respectiv efectele chimice şi biologice dăunătoare ale rădăcinilor şi solului.  Pe lângă protecţia împotriva efectelor de umiditate prezentate mai sus în unele cazuri trebuie asigurată protecţie şi împotriva apelor uzuale. Acest tip de hidroizolare pe lângă scurgerile montate în podea, în funcţie de necesităţi poate fi din plăci PVC, din emulsie bituminoasă, sau din plăci bituminoase. Produsele MASTERPLAST pot să vă asigure protecţie împotriva celor trei tipuri de umiditate şi de asemenea vă oferă şi soluţii moderne şi de încredere cu ajutorul gamei de accesorii aferente acestor soluţii de drenare a apelor de suprafaţă sau subterane.


 

TERRAPLAST PLUS plăci de drenaj

 

Produsul TERRAPLAST PLUS sistem de drenare se foloseşte pentru eliminarea orizontală sau verticală a  apelor ce provin din precipitaţii, ape care pot fi de suprafaţă sau subterane, completând astfel sistemul de izolare al structurilor de clădiri, asigurând după caz protecţia lor mecanică, chimică sau biologică. Poate fi un element important atât în folosirea tehnologiilor de suprastructură cât şi cel al lucrărilor speciale de suprastructură (ex. Tuneluri, parcări subterane, etc. ). Se poate utiliza ca şi strat de protecţie pentru hidroizolare la pereţi de subsol, respectiv la protejarea pereţilor de subsol prin eliminarea presiunii hidrostatice cauzate de coloanele de apă, ca strat de menţinere a apei şi de protejare a rădăcinilor în cazul acoperişurilor verzi, sub plăci armate în loc de betoane de egalizare cu rol de strat de curăţenie.
Prin aplicarea orizontală sub placa de bază asigură protecţie împotriva radiaţiilor de gaz radon din sol, şi în măsuri limitate poate funcţiona de asemenea ca şi izolaţie împotriva vaporilor şi a umezelii din sol. Montat pe lângă plăcile şi peretele de subsol al clădirilor vechi, cu asigurarea unor goluri de ventilare adecvate reduce umiditatea pereţilor şi asigură aerisirea acesteia. La terase se foloseşte ca şi strat de glisare şi de separare, la acoperişuri tip terasă are rol de egalizare a presiunilor de vapori.
Plăcile TERRAPLAST PLUS se fabrică din materiale HDPE, datorită materialului din care sunt fabricate au rezistenţă ridicată la compresiune, rupere, la impact, la rădăcini şi la putrezire şi nu poluează apele subterane. Rezistă la efectele chimice, la fungi şi la bacterii ce pot fi prezente în soluri. Folosirea lor creşte siguranţa izolaţiei, asigură o soluţie mai economică şi mai rapidă faţă de orice tip de zidărie de protecţie pentru hidroizolaţie. Pot fi montate uşor şi rapid, în cazul în care se folosesc ca şi strat de curăţare nu mai este necesar folosirea betoanelor de egalizare.


 

Aplicaţii posibile:


Pe terenuri plane, cu crampoane spre exterior, se foloseşte ca şi strat de protecţie pentru hidroizolare din plăci bituminoase la pereţii de piscină (în loc de zidărie de protecţie hidroizolare) fără folosirea ţevilor drain.
Pe terenuri plane,cu crampoane spre exterior, se foloseşte la pereţii de subsol ca şi start de protecţie hidroizolare şi ca placă de drenaj pentru eliminarea umezelii din sol, cu folosirea ţevilor drain (în loc de zidărie de protecţie hidroizolaţie).
Pe terenuri în pantă cu crampoanele spre exterior, combinate cu strat de geotextilă sau pentru preluarea presiunii hidrostatice a coloanelor de apă, cu folosirea ţevilor drain.
Pe acoperişuri cu plantaţii vegetele serveşte ca strat de retenţie de apă şi de asemenea asigură protecţie şi la rădăcini.
Sub plăcile pe sol armare serveşte ca şi strat de curăţare în loc de betonul de egalizare.

 

 


 

TERRAPLAST reguli de montare plăci de drenaj:

 

 

Plăcile TERRAPLAST PLUS S8  atât pe direcţie orizontală cât şi pe direcţie verticală se montează cu suprapuneri de o lăţime de 20 cm. Când se montează pe direcţie verticală plăcile trebuie fixate  cu cuiele pentru fixarea plăcilor TERRAPLAST aferente sistemului, însă punctele de fixare pot fi doar deasupra benzii de impermeabilizare, la o distanţă de min. 5 cm de la marginile plăcii, la o distanţă de 20 cm una faţă de alta. Pentru ca pe parcusul lucrărilor de umpluturi să nu ajungă între plăcile de drenaj moloz care ar putea deteriora izolaţia, placa de drenaj trebuie închisă dinspre partea de sus cu profilul de închidere aferent sistemului.

TERRAPLAST PLUS S20P este placă de drenaj perforată, care trebuie montată pe hidroizolare cu direcţia crampoanelor înspre jos, cu suprapuneri simple de 20 cm. În acest caz crampoanele cu o adâncime de 20 mm lucrează ca nişte vase, colectează infiltraţiile de apă din ploaie ce iese din solul de peste placă până când nivelul apelor ajunse în crampoane ating perforaţia formată pe partea superioară a  "vaselor". Apa inutilă care curge pe aici ajunge la hidroizolare de sub placa TERRAPLAST PLUS, de unde va fi repede eliminată între crampoane în direcţia corespunzătoare înclinării iniţiale, neumezind astfel pentru mult timp materialul de hidroizolare. Pentru ca crampoanele plăcii TERRAPLAST PLUS să nu se umple cu particulele fine ale solului peste placă trebuie montat tot timpul un strat de filtru cu o rezistenţă la rupere adecvată şi cu o rezistenţă la alungire mică.

 


 

TERRAPLAST PLUS materiale conexe:

 

Strat de filtrare din PP rezistentă la tracţiune şi cu alungire mică (ex. TYVEK PRO 125), 
geotextil tratat termic, TERRAPLAST DRAIN-AC ţeavă perforată din masă plastică, 
termoizolare cu XPS .

 


 

THERMOBETON material de umplutură termoizolant din ciment cu polistiren

 

Produsul Thermobeton este un produs predozat realizat dintr-un material uşor, cu proprietăţi de izolare termică. Este o mixtură de granule de polistiren, acoperit cu o peliculă de ciment. Se prepară în amestec cu ciment şi apă. În funcţie de cantitatea de ciment introdusă în momentul preparării betonului deosebim 3 sortimente ale produsului gata de aplicat: P200, P250, P350. În tabelul de mai jos găsiţi reţeta de preparare (se prepară în malaxor):Sortimentul P200, în grosime de cca. 12-16 cm se poate folosi ca strat termoizolant la podurile necirculabile ale caselor. Din punct de vedere al izolării termice un strat de 11 cm grosime de Thermobeton este echivalent cu un strat de 8 cm grosime de polistiren.


Sortimentul P250, în grosime de cca. 15-20 cm se poate folosi ca strat termoizolant la podurile circulabile ale caselor. (peste acest strat se aplică şi o şapă de ciment de 1-2 cm grosime).


Sortimentul P350 se poate folosi pentru realizarea şapelor de egalizare, a betoanelor de pantă la acoperişuri tip terasă. La prepararea Thermobetonului P350 se adaugă şi nisip pentru a îmbunătăţi lucrabilitatea, însă aceasta diminuează capacitatea de termoizolare a materialului. Şi în acest caz trebuie aplicat un strat de şapă de ciment peste stratul de Thermobeton, deoarece stratul de finisaj nu se poate aplica direct pe Thermobeton.

 

 

 

 

Nu sunt rezultate pentru afişare.