Politică confidențialitate

Site-ul de comerţ electronic www.thermomaster.ro este proprietatea exclusivă a S.C. MASTERPLAST ROMÂNIA S.R.L., având ca date de identificare la ORC Bihor J05/153/2001, şi CUI RO13718003, capital social 36.000 RON, cont bancar RO14RZBR0000060003379136, deschis la RAIFFEISEN ORADEA SUCURSALA LOTUS, cu sediul social în Oradea, Şoseaua Borşului nr. 45, cod 410605, tel. 0259 465 456 şi fax. 0259 435 134, e-mail info@masterplastsrl.ro, şi fiind inregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu numărul 26136.

Site-ul www.thermomaster.ro garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către www.thermomaster.ro pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, diverse oferte comerciale, informaţii despre promoţii, evaluarea serviciilor şi produselor oferite, etc.

În cazul refuzului dumneavoastră de a furniza în totalitate informaţiile necesare pentru vânzare, facturare, emitere garanţii, documente şi materiale informative nu se vor putea realiza cele de mai sus.

Site- ul www.theromomaster.ro nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu încurajează SPAM-ul, nu vinde şi nu cedează către terţi adresele de email obţinute prin intermediul site-ului www.thermomaster.ro. De asemenea, www.thermomaster.ro nu divulgă datele dumneavoastră personale altor persoane care accesează paginile acestui site.

Vom transmite datele dumneavoastră personale autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Certificăm faptul că vom respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Operatorul de Date Personale cu numărul 26136. Conform legii nr. 677/2001 operatorul asigură dreptul de informare, de acces, de intervenţie, de opoziţie asupra datelor. Aveţi dreptul să solicitaţi gratuit, o dată pe an, informarea, actualizarea, ştergerea sau neprelucrarea datelor dumneavoastră personale printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la adresa de e-mail info@masterplastsrl.ro sau la adresa S.C. MASTERPLAST ROMANIA S.R.L., Oradea, Şoseaua Borşului nr. 45, cod poştal 410605. Operatorul se obligă să raspundă solicitării dumneavoastră în maxim 15 zile de la data primirii cererii.